Xếp theo: Giá thấp đến cao
  • Giá thấp đến cao
  • Giá cao đến thấp
-3%
6.300.000 
So sánh

Sound card Focusrite Scarlett 18i20 gen 3

Trả góp 0%

24 bit

Cubase 10

5.00 out of 5
12.500.000 
So sánh
-5%

Focusrite Scarlett 4i4 gen 3 sound card thu âm

Gói hát live

Cubase 10

24 bit

5.00 out of 5
5.600.000 
So sánh
-16%

Focusrite Scarlett 8i6 gen 3 sound card thu âm

Tặng Autotune

Cubase 10

5.00 out of 5
7.100.000 
So sánh
-10%

Sound card Focusrite Scarlett 18i8 Gen 3

Tặng Autotune

5.00 out of 5
9.900.000 
So sánh
-6%

Sound card Focusrite Scarlett 2i2 Gen 3 mới nhất

24 bit

Gói hát live

5.00 out of 5
3.850.000 
So sánh
-10%

Sound card Focusrite Scarlett Solo Gen 3 mới nhất

Khuyến mãi Hot

24 bit

Cubase 10

5.00 out of 5
2.600.000 
So sánh
-6%

Combo Focusrite solo gen 3 mic at2020

Khuyến mãi Hot

Tặng Autotune

Gói hát live

5.00 out of 5
5.900.000 

Khuyến mãi

  • Phần mềm cubase
  • Phần mềm autotune
So sánh

Thu gọn
So sánh ngay Xóa tất cả sản phẩm
Zalo chat